Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

do 1 000 Kč

Účel příspěvku:

  • úhrada nákladů při sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci
  • hodnota BMI nad 30 nebo pod 18,5

Čerpání příspěvku:

  • žádost lze uplatnit do 30. 11. 2023
  • bez omezení věku, muži, ženy
  • doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců a musí být z daného kalendářního roku
  • bližší informace naleznete na zpskoda.cz