Tanita BC-545

TANITA BC-545

Tělesný analyzátor TANITA stanoví složení těla pomocí Bioelektrické impedanční analýzy (BIA) – bezpečné nízkoúrovňové elektrické signály projdou tělem přes chodidlové senzory. Signál snadno prochází tekutinou ve svalech a dalších tkáních, ale naráží na odpor, když projde tělesných tukem, který obsahuje málo tekutin. Tento odpor označujeme jako impedance.

Hladina vody v těle přirozeně kolísá. Tělo má tendenci k dehydrataci po dlouhém nočním spánku, takže pokud dojde k vážení hned ráno, hmotnost bude nižší a podíl tělesného tuku vyšší. Hodnoty mohou být také ovlivněny snědením většího množství jídla, při pití alkoholu, při menstruaci, nemoci, cvičení a koupaní – to vše může ovlivnit hydrataci těla.

Nejspolehlivějších hodnot lze dosáhnout za konzistentních podmínek – časových (měřit se ve stejnou hodinu) a s ohledem na hodnoty, které mohou výsledek ovlivnit (viz výše).

Doporučuje se měření před večerním jídlem.

TANITA měří následující hodnoty:

Tělesný tuk

 • tělesný tuk měřený v % udává množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti
 • snižování nadměrného tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí, např. vysokého krevního tlaku, onemocnění srdce, cukrovky, rakoviny

Tělesná voda

 • tělesná voda měřená v % udává množství tělesné tekutiny vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti
 • voda hraje důležitou roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkáni a orgánu
 • správné množství vody v těle zajistí funkčnost tělesných procesů a sníží zdravotní riziko související s jejím nedostatkem
 • hladina vody v těle se nezmění při nárazovém vypití většího množství vody, její zvýšení se projeví až při dlouhodobém dodržování zdravého pitného režimu

Viscerální (útrobní tuk)

 • ukazuje množství viscerálního tuku v těle
 • jedná se o tuk, který je ukryt v břišní dutině, obklopuje vnitřní orgány
 • ačkoliv hmotnost i procento tělesného tuku mohou zůstávat stále stejné, s přibývajícími roky se mění místo ukládání tuku, přesouvá se do oblasti břicha
 • udržování viscerální tuku v normě snižuje riziko onemocnění srdce, vysokého krevního tlaku, diabetu 2. typu

Bazální metabolismus (klidový metabolismus) BMR

 • hodnota minimální energie, kterou tělo potřebuje, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém aj.)
 • přibližně 70 % přijatých kalorií během dne je použito na BMR
 • při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzívnější, tím se spálí více kalorií. Základem pro to jsou svaly – spotřebují velké množství energie.
 • čím více svalů, tím vyšší bazální metabolismus, tím lepší spalování

Metabolický věk

 • vypočítává se z BMR
 • pokud je metabolický věk vyšší než skutečný věk, je třeba upravit BMR
 • zvýšená tělesná aktivita pomůže zvětšit svalovou tkáň, pomáhá tak snižovat metabolický věk

Svalová hmota

 • hmotnost svalů v těle
 • obsahuje kosterní svalstvo, hladkou svalovinu a vodu obsaženou ve svalech

Somatotyp – srovnává složení těla – tuku a svalů.

Kostní hmota

 • hmotnost kostí v těle