Vstupní konzultace

Dotazník – vstupní konzultace

Součástí vstupní konzultace je vyplnění dotazníku ze strany klientka, dotazník zjišťuje cíle klienta, dosavadní stravovací návyky vč. zhodnocení jídelníčku ze strany poradce, zaměstnání, životní styl, míru zařazení určitých druhů potravin do stravy (např. maso, ovoce, zelenina aj.), pitný režim apod.

Poradce dále zjišťuje zdravotní stav klienta – potravinové alergie, intolerance, omezení určitých druhů potravin ve stravě, chuťové preference, užívání léků, doplňků stravy, rodinnou anamnézu z pohledu nemocí vyskytujících se v rodině.

Dotazník – zdravotní potíže

Klient zaškrtává v dotazníku zdravotní potíže, které jej již trápí.

Zhodnocení dosavadního jídelníčku

Vstupní konzultace zahrnuje i zhodnocení Vašeho stávajícího jídelníčku a základní doporučení změny jídelníčku v návaznosti na Váš cíl úpravy hmotnosti.

Vstupní kontultace rovněž zahrnuje diagnostiku složení těla