Diagnostika složení těla

Diagnostika složení těla

Tělesný analyzátor TANITA stanoví složení těla pomocí Bioelektrické impedanční analýzy (BIA) – bezpečné nízkoúrovňové elektrické signály projdou tělem přes chodidlové senzory. Přístroj měří níže uvedené hodnoty:

  • Hmotnost
  • Tělesný tuk
  • Tělesná voda
  • Viscerální (útrobní tuk)
  • Bazální metabolismus (klidový metabolismus) BMR
  • Metabolický věd
  • Svalová hmota
  • Kostní hmota

Z naměřených hodnot je provedena jejich interpretace s doporučením, které hodnoty je vhodné změnit s ohledem na rizikovost hodnot a s ohledem na cíl klienta, zhodnocení stávajícího jídelníčku a základní doporučení na změnu jídelníčku.

Kontrolní diagnostika složení těla

Součástí kontrolní diagnostiky je měření sledovaných hodnot na přístroji TANITA vč. interpretace, v případě dostupnosti údajů z předchozího měření, jsou měření srovnána a vyhodnocena.