Přednášková činnost

Kromě sestavování výživových plánů a individuální práce s klienty se zabývám i přednáškovou činnosti.

V případě potřeby se na mne můžete obrátit, pokud budete mít zájem uspořádat přednášku pro své zaměstnance, kolegy v práci, zájmovou skupinu apod.

Přednáška může být zaměřena i prakticky – na diagnostiku složení těla.

Cena služby se odvíjí od časové a obsahové náročnosti přednášky a od počtu účastníků.