Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

dítě až 1 500 Kč, dospělý až 500 Kč

Účel příspěvku:

  • příspěvek na službu nutričního terapeuta, který sestaví jídelníček pro dosazení a udržení zdravotné hmotnosti
  • příspěvek může být poskytnut pojištěncům s potvrzenou diagnózou E66 (obezita)

Čerpání příspěvku:

  • žádost o příspěvek lze uplatnit do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání financí
  • žádost je možné podat do 3 měsíců od data vystavení
  • dítě, dospělý
  • bližší informace na www.zpmvcr.cz