Česká zdravotní průmyslová pojišťovna (205)

do 500 Kč

Účel příspěvku:

  • úhrada nákladů při sestavení jídelníčku u obezitologa, dietologa, praktického lékaře nebo nutričního terapeuta za účelem snížení nadváhy nebo obezity
  • konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta

Čerpání příspěvku:

  • příjem dokladů končí 31. 12. 2023, nejpozději lze doklad uplatnit do 3 měsíců od data vystavení
  • dospělý
  • bližší informace naleznete v sekci „Zásady čerpání preventivních programů“ na www.opzp.cz